เปิดเสาร์ 17/8/2013
เซิฟเวอร์เปิดมาแล้ว วัน
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ran EP9 ล่าสุด ไม่ตกเทรน เล่นยาว
บอสใหม่ แมพใหม่  สกิวใหม่227 237
Lv.260 ตีบวก+11แนวแรนจริง